Profil

História spoločnosti POLYSACK ICT, s.r.o. Nitra sa začala písať v roku 1991. Na začiatku bola hlavným výrobným programom spoločnosti potlač fólií flexografickým spôsobom a výroba reklamných a odnosných tašiek.

Spoločnosť od svojho vzniku postupne dopĺňala výrobné zariadenia a rozširovala výrobné priestory. V roku 1999 bola ukončená výstavba novej výrobno-administratívnej budovy. Od tohto obdobia sa spoločnosť POLYSACK ICT stala výrobným závodom so širokou ponukou potlačených i nepotlačených tašiek, vriec a vreciek z LDPE, HDPE, MDPE a MIX materiálov.

Od roku 2003 sa POLYSACK ICT, s.r.o. venuje i výrobe flexibilných obalov. Investovaním do nových tlačiarenských technológii v roku 2003 a neskôr v roku 2008 sa podstatne rozšírila produkcia obalov a ich kvalita. Portffólio výrobkov – obalov s barierovými vlastnosťami sme rozšírili i zakúpením kašírovacieho stroja v roku 2005.

Najnovší flexografický potlačovací stroj od spoločnosti KBA-FLEXOTECNICA s názvom EVO XD sme spustili do výrobnej činnosti v roku 2014. Ide o osemfarebný stroj s liehom riediteľnými farbami s raportami až do1070 mm a maximálnou šírkou potlače 1300 mm.

Hotové výrobky -obaly sa finalizujú nielen na potlačovacích strojoch ,ale viacvrstvové sa režú na pozdlľžnej rezačke do maximálnej šírky 1350 mm.

V súčasnosti je potlač flexibilných obalov do baliacich automatov hlavným výrobným programom spoločnosti.

POLYSACK ICT svojim zákazníkom ponúka širokú paletu obalov podľa ich požiadaviek a spôsobu balenia. Všetky obaly sa vyrábajú z prvotriednych vstupných materiálov od renomovaných domácich a zahraničných dodávateľov. Ročne naša spoločnosť spracuje viac ako 1 100 ton rôznych druhov vstupných materialov ako sú BOPP,CASTPP,PET,PA,LDPE,HDPE,PAPIER a ich rôzne kombinácie.

Všetky výrobky spoločnosti POLYSACK ICT sú pravidelne kontrolované z hľadiska hygienickej nezávadnosti a od roku 2005 spoločnosť vlastní certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. V roku 2016 sme boli úspešne certifikovaní i na britský štandard pre bezpečnosť potravín BRC IoP 5.

Potravinársky, chemický priemysel, kozmetika, poľnohospodárstvo, balenie sypkých i tekutých výrobkov, to sú všetko oblasti, kde obaly spoločnosti POLYSACK ICT nájdu svoje široké uplatnenie.

Na stiahnutie